Zadzwoń do nas
509 050 305, 505 100 668
zwrot podatku z zagranicybiuro rachunkowepromocje

Aktualności

Przydatne informacje księgowe - Kalendarz podatnika.

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą konieczność rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUSem oraz składania deklaracji itd.

Oto pomocne informacje i terminy księgowo -podatkowe:


Kalendarz podatnika.


5 dzień miesiąca:

  - termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłacanych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze;

   

7 dzień miesiąca:

  - termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej;

  - termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  - termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach;

   

10 dzień miesiąca:

  - termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie;

  - termin składania deklaracji INTRASTAT (GUS);

   

15 dzień miesiąca:

  - termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od pozostałych płatników;

  - termin składania informacji podsumowującej VAT-UE (w formie papierowej);

  - termin zapłaty zaliczki na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej;

  - termin zapłaty raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dla osób fizycznych);

  - termin zapłaty raty podatku rolnego (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej);

   

20 dzień miesiąca:

  - termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło;

  - termin zapłaty ryczałtów ustawowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;

  - termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy;

  - termin zapłaty zaliczki na liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej;

  - termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych (ze stosunku pracy oraz z emerytur i rent) oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika;

  - termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych;

  - termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych;

  - termin zapłaty składki na PFRON;

   

25 dzień miesiąca:

  - termin składania deklaracji i zapłaty podatku VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12);

  - termin składania informacji podsumowującej VAT-UE (w formie elektronicznej);

  - termin składania deklaracji i zapłaty podatku akcyzowego (AKC-4);

   

30 dzień miesiąca:

  - termin wpłaty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11).