Zadzwoń do nas
509 050 305, 505 100 668
zwrot podatku z zagranicybiuro rachunkowepromocje

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe, najogólniej rzecz ujmując, polega na udzielaniu porad w zakresie praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego.
Jedną z form współpracy, jaką oferujemy naszym klientom jest współpraca w zakresie doradztwa podatkowego, która polega na bieżącym reagowaniu na aktualne problemy prawno-podatkowe.

 

 

 

Zakres świadczonych usług:

 1. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
 2. sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie
 3. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki, takich jak należności publicznoprawne – na przykład składki ZUS
 4. prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie
 5. poszukiwanie optymalizacji opodatkowania
 6. konsultacje telefoniczne w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności klienta
 7. analiza umów, porozumień lub innych dokumentów prawnych pod względem poprawności ich konstrukcji oraz optymalizacji obciążeń
 8. inne czynności.

Świadczymy usługi m.in. w ramach następujących dziedzin:

 • podatek od towarów i usług VAT
 • podatek dochodowy od osób fizycznych PIT
 • podatek dochodowy od osób prawnych CIT
 • podatek od czynności cywilnoprawnych PCC
 • podatek od spadków i darowizn
 • podatki i opłaty lokalne
 • rozliczania osób pracujących za granicą PIT-ZG.